IdeaMax

Дигитален Маркетинг и онлайн решения за бизнеса

Какво знаете за т.нар. дигитален маркетинг, наричан често интернет или онлайн маркетинг?

Всъщност, това е най-високоефективният начин да достигнете до огромен брой потенциални клиенти, използвайки инструментариума, който Интернет предоставя.

Дигиталният маркетинг не се ограничава само до социални мрежи или оптимизация за търсачки, както масово се обобщава. Този подход за дистрибутиране на рекламни послания може да открие своето приложение и в редица други онлайн рекламни канали като банерна реклама, Google Ads, спонсорирано съдържание, дигитален PR и прочие вектори.

Използването на комплексните методи на дигиталния маркетинг според спецификата на проекта, който обслужвате ще ви даде широка представа за клиентите ви и как да позиционирате своя бранд спрямо целевата си аудитория и предефинираните маркетинг персони.

Дигитален маркетинг за малкия и среден бизнес

Излишно е да говорим за едрия бизнес, който отдавна използва предимствата на онлайн рекламата, за да привлича все повече и повече клиенти. Далеч по-полезен е той, когато говорим за среден или малък бизнес, тъй като често компетенциите там са недостатъчни за разгръщане на потенциала на този рекламен канал.

Какво иска малкия бизнес?

Повече потребители?

Повече клиенти?

Повече приходи?

Да, точно така – всички тези неща.

Представете си колко струва един билборд или телевизионен спот в национална телевизия. Често сумите, инвестирани от по-едрия бизнес, са непосилни за по-малките компании.

Точно тогава на помощ идва дигиталният маркетинг, за да може да компенсира липсата на значителни бюджети и ресурси, посредством правилното и ефективното им лазерно насочване в точната точка, която би дала най-голяма възвращаемост на бизнеса.

Това е начинът да пораснете, когато нямате големи бюджети, нямате големи корпоративни структури или друг тип ресурси, с които да достигнете до потенциалните си клиенти на приемлива за бизнес стратегията ви цена.

Защо да инвестираме в дигитален маркетинг за нашия бизнес

Инвестицията в онлайн маркетинг ще ви позволи да разгърнете потенциала си и да „завъртите колелото“ на успеха значително по-рано, отколкото вашите конкуренти, на които това е отнело често години, използвайки офлайн канали за реклама.

Представете си да „познавате“ всеки човек, който посещава сайта ви. Представете си вашата аудитория да е заинтересована от покупката точно на стоки и/или услуги, каквито вие предлагате.

Вие не сте поредния магазин на улицата, нито сте инвестирали в 300 билборда, разположени из пътищата на България – вие работите умно, вие цените парите си и искате да измервате ефективността на инвестицията си точно.

Именно измерването на ефективността на каналите, част от дигиталния маркетингов микс, ще ви позволи да приоритизирате най-успешния канал за вас и вашия бизнес. Да, в никакъв случай не препоръчваме той да е единствен, но като по-малък бизнес вие трудно бихте покрили всички варианти, както например това правят телекоми, заводи и хипермаркети.

Бъдете умни, бъдете практични, бъдете днес, за да бъдете утре.

Нека започнем от някъде – а защо не с най-добрите в дигиталните маркетинг услуги – IdeaMax?

4.5/5 - (77 votes)
Свържете се с IdeaMax.eu